JOUW VERHAAL
DUIDELIJK IN BEELD

> SIMPEL.
> HELDER.
> AANTREKKELIJK.

Komt jouw boodschap goed over bij de lezer? Leest en begrijpt iedereen jouw verhaal? Houd jij voldoende rekening met mensen die moeite hebben met het lezen en verwerken van informatie? 1 op de 6 Nederlanders heeft hier last van. Laaggeletterden, anderstaligen, mensen met dyslexie of een taalachterstand en beelddenkers.