Jouw boodschap duidelijk in beeld

Dagelijks hebben we te maken met een enorme hoeveelheid informatie die we moeten verwerken. Wel eens gedacht aan de grote groep mensen die moeite hebben met lezen? Het is belangrijk om jouw boodschap aantrekkelijk en begrijpelijk te maken. 

Om jouw boodschap aantrekkelijk en begrijpelijk te maken zijn er verschillende mogelijkheden. 

1. juiste vormgeving

2. balans in opmaak

3. visuele ondersteuning

4. infographics

Het Ontwerploket is gespecialiseerd in communicatie gericht op probleemlezers. 

Jouw verhaal duidelijk in beeld.

Voor iedereen.

 PROBLEEM

2,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder hebben moeite met lezen.

GEVOLG

Jouw boodschap wordt niet begrepen of gelezen.
GEMISTE KANS
 !

MISSIE

Leesprobleem, laaggeletterd of taalachterstand? Onze missie: helpen om iedereen mee te laten doen in de maatschappij.

RESULTAAT

  • boodschap wordt begrepen
  • grotere bereik binnen doelgroep
  • werknemers krijgen meer plezier en zelfstandigheid en worden actiever

ONTWERP

balans in vormgeving
prettig leesbaar lettertype
visuele ondersteuning

LOKET

 bewustzijn creëren werkgevers
advies omgaan met probleemlezers
belang van heldere communicatie

Astrid Honcoop

AFSPREKEN?

Jouw verhaal duidelijk in beeld. Maak vrijblijvend een afspraak.
Neem contact op met Astrid Honcoop. via 06-12345678 of mail naar astrid@ontwerploket.nl