Toegankelijke informatie

Advies aan bedrijven en instellingen die meer willen weten over hoe je kan omgaan met goede en begrijpelijke communicatie.

  • Advies in hoe je communicatie de voor je bedrijf helder kunt maken
  • Trainingen als waar je aan moet denken de boodschap helder inzichtelijk kan krijgen
  • Lezingen over het belang van heldere communicatie.
  • Kennissessies ‘Op stap met’ : Excursies naar bedrijven die ook hun diensten aanbieden op het gebied van probleemlezen. Dit combineren met onderling netwerken.

Via dit loket ook doorverwijzing naar (andere) specialisten die specifieke kennis bezitten op dit thema.

Laat je inspireren!