Communiceren doe je overal!

Vlot en foutloos lezen is niet voor iedereen weggelegd. Veel mensen vinden hebben moeite met lezen, schrijven of informatie opnemen. Denk aan laaggeletterden, anderstaligen, mensen met dyslexie of een taalachterstand en beelddenkers.